Belgacom chooses Microsoft SQL Server for critical apps (case study)


Case study available in Dutch and French:

Belgacom kiest Microsoft SQL Server voor kritieke applicaties en beheer van databases

Bij telecombedrijf Belgacom ondersteunt Microsoft SQL Server steeds meer omgevingen, databases, gebruikers en applicaties. Het beheer gebeurt zo veel mogelijk centraal in het datacenter. De Microsoft SQL Server databases draaien 24 uur per dag, zeven dagen per week en gaan nooit offline.

Intussen draaien er ongeveer driehonderd grote applicaties op Microsoft SQL Server, samen goed voor zowat duizend databases. Veel van die toepassingen zijn kritieke bedrijfsapplicaties die alle Belgacom-medewerkers gebruiken en die de klok rond beschikbaar moeten zijn. Dankzij Microsoft SQL Server heeft Belgacom relatief weinig mensen nodig om de databases te onderhouden. Het systeem kan zelf heel wat beheer- en parametrisatietaken uitvoeren. Bovendien is het niet moeilijk om een nieuwe SQL Server-omgeving op te zetten.

Belgacom gebruikt Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Edition onder meer voor Analysis Services en Reporting Services. De nieuwste versie van Microsoft SQL Server biedt ook extra mogelijkheden op het gebied van uitbreidbaarheid, beschikbaarheid en beheer. Daardoor wordt het beheer nog efficiënter en kan Belgacom zijn hardware en middelen nog beter benutten.

Lees meer…

Belgacom confie ses applications critiques et la gestion de ses bases de données à SQL Server

Au sein de la société de télécoms Belgacom, Microsoft SQL Server supporte un nombre croissant d’environnements, bases de données, utilisateurs et applications. La gestion en est assurée autant que possible en central dans l’infocentre. Les bases de données Microsoft SQL Server tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais se mettre hors circuit.

Aujourd’hui, Microsoft SQL Server supporte environ 300 grosses applications, représentant au total quelque 1.000 bases de données. Nombre de ces applications sont des solutions métier critiques qu’utilisent l’ensemble des collaborateurs de Belgacom et qui doivent être disponibles jour et nuit. Grâce à Microsoft SQL Server, Belgacom n’a pas besoin de beaucoup de personnes pour maintenir les bases de données. Le système peut effectuer lui-même nombre de tâches de gestion et de paramétrage. Il n’est par ailleurs guère difficile de mettre en oeuvre un nouvel environnement SQL Server.

Belgacom utilise notamment Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Edition pour ses Analysis Services et Reporting Services. La dernière version en date de Microsoft SQL Server offre en outre des potentiels supplémentaires en termes d’évolutivité, de disponibilité et de gestion. Ce faisant, la gestion gagne en efficacité tandis que Belgacom peut encore mieux tirer parti de ses matériels et ressources.

Lees meer…

Comments (0)

Skip to main content