Windows Server 2016 Now Available On TechNet Evaluation Center

Following the official launch of Windows Server 2016 at Ignite, Windows Server 2016 is now available at the TechNet Evaluation Center. There you have multiple download options, ISO and a Nano Server VHD, as well as the ability to evaluate in a virtual machine instead. There are also a couple of free ebooks you should…


Выпущены окончательные версии Windows Server 2016 и System Center 2016

Новости одной строкой. На конференции Ignite в Атланте анонсирован официальный выход Windows Server 2016 и System Center 2016. Одновременно ознакомительные версии продуктов доступны в TechNet Evaluation Center: Windows Server Evaluation System Center Evaluation


Выпущены окончательные версии Windows Server 2016 и System Center 2016

Новости одной строкой. На конференции Ignite в Атланте анонсирован официальный выход Windows Server 2016 и System Center 2016. Одновременно ознакомительные версии продуктов доступны в TechNet Evaluation Center: Windows Server Evaluation System Center Evaluation


IE11 で古いバージョンの Adobe Flash Player ActiveX コントロールのブロックを開始いたします。

こんにちは。日本マイクロソフト Internet Explorer サポート チームの遠藤です。   本日は 2016 年 10 月に予定されている バージョンの 古い Adobe Flash Player ActiveX コントロールへのブロック機能についてお知らせいたします。 2016 年 10 月 11 日(米国時間)、Windows 7 SP1 上の Internet Explorer 11 においてバージョンの古い Adobe Flash Player ActiveX コントロールをブロックする更新プログラムの提供を開始いたします。   なお、過去にすでに Java™ および Silverlight の古いバージョンのブロックを開始しており、今回 Flash Player が新たに追加対応となります。 過去に開始している Out-of-date ActiveX Control Blocking 機能については以下の記事で紹介していますので、ぜひ合わせてご参照ください。 Out-of-date ActiveX Control Blocking…


《社内使用ライセンス活用術》Yammer コミュニティに様々なニュースを自動投稿しよう【9/27 更新】

  マイクロソフト パートナー ネットワークの有償会員の皆様がご利用可能な社内使用ライセンスを利用すると、Office 365、Microsoft Azure 、Windows 10、Visual Studio をはじめとしたさまざまなライセンスを利用することができます。たとえば、Office 365 に付属する Yammer を使って、社内外の情報共有 SNS を構築することも可能です。 Yammer でコミュニティを運営する際には、いかに有益で適切な情報をタイムリーに継続的に提供し、それを見てもらう環境を作れるか、というのがポイントになってきますが、今回の記事ではテクノロジーの仕掛けの観点からコミュニティを盛り上げるのに役立つ方法をご紹介します。   Microsoft Flow を使って自動投稿しよう Twitter や Facebook、ブログなど、巷にあふれている様々な情報の中から関連情報を Yammer に投稿しておくと、メンバーで会話を行うネタにすることができます。これを実現するには、情報ソースで新たな投稿があったときに Yammer にも自動投稿を行う、プロセスとタスクの自動化ツールを使います。この分野では、IFTTT というサービスが先行していましたが、今年 3 月に IFTTT が Yammer のサポートを打ち切ってからは別のオプションを利用する必要がありました。ここでは、4 月末に当社からプレビューがリリースされた Microsoft Flow というツールを使って実現してみることにします。 Microsoft Flow は普段利用しているアプリとサービスの間に、通知の取得、ファイルの同期、データの収集などを自動化するワークフローを作成します。約 30 種類のサービスをトリガーにして、約 50 種類のサービスにアクションを実施することが可能です。特長としては、Dynamics AX、Project Online、SQL Server など、マイクロソフトならではのデータソース/サービスが対象に含まれていることです。下記のように出来合いのワークフロー テンプレートを使うこともできますし、ビジュアルなワークフローデザイナーを使って、自分だけのロジックを組むこともできます。 この記事では例として、Twitter の自分のアカウントの投稿を自動的に Yammer…


Windows Server 2016 oraz System Center 2016 oficjalnie wydane!

Stało się! Wczoraj podczas konferencji Ignite, która odbywa się własnie w Atlencie, ogłosiliśmy oficjalnie wydanie kolejnej edycji Windows Server 2016. Tworząc tę edycję bazowaliśmy bardzo mocno na informacjach zwrotnych od naszych klientów oraz na własnym doświadczeniu z wdrażania centrów danych dla chmury Microsoft Azure. Inspiracja tego wydania to “cloud-ready OS”, gdzie platforma ma być spójna, bezpieczna, efektywna…


InstaWalk durch das #OfficemitWindows: (M)ein besonderer Blick hinter die Kulissen

Als die ersten Mitarbeiter von Microsoft vor 16 Jahren in Unterschleißheim vor den Toren Münchens die damalige neue Deutschlandzentrale bezogen, war ich gerade einmal zwei Jahre jung – sie hatten mir also etwas voraus. Das Social Web steckte damals weit mehr als bloß in den Kinderschuhen, Fotos wurden analog erstellt und Instagram selbst gab es…


Microsoft Dynamics partner technical training schedule – from Oct. to Dec. 2016

The Partner Technical Service team is excited to share a new initiative focused on helping you learn in-depth knowledges on Microsoft Dynamics CRM, AX and NAV. We provide a comprehensive training schedule which is aimed to help you get ready of pre-sales, deployment or top support issues. Dynamics CRM Technical Training Title Date Level Presenter…


ワークグループ環境でのWindows 10 のシステム イメージ回復を行う際にエラー ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION (0x80070520) が発生する場合の対処方法について

こんにちは。 Windows プラットフォームサポートの福田です。 今回はワークグループ環境での Windows 10 のシステム イメージ回復を行う際にエラー ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION (0x80070520) が発生する場合の対処方法についてご紹介いたします。 皆さん、普段利用している PC に障害が起こった場合などに備えて Windows 10 のシステム イメージをバックアップされているかと思います。 また、バックアップ先として、バックアップを取得した PC とは別の PC の共有フォルダー や NAS などのファイルサーバーにバックアップを保管している場合は、回復を行う際に注意が必要となります。 =========================== 具体的な現象 =========================== ワークグループ環境での Windows 10 のシステム イメージ回復を行う際に、ネットワーク資格情報にユーザー名だけを入力し、接続しようとするとエラー ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION (0x80070520) が発生します。 =========================== システム イメージ回復の手順について =========================== まず、システム イメージの回復を行う際には、保存先の PC もしくはファイルサーバーに接続し、ネットワーク上のシステム イメージの場所を指定します。 次に、バックアップを保管している PC に接続できるとネットワーク資格情報の入力が求められます。 ここから注意が必要になります。 Windows 10 より以前の OS ではバックアップ先に接続できるユーザ名のみを入力すればよかったのですが、Windows 10 ではログオンセッションが存在しない、エラー ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION (0x80070520) が発生します。…


Interview with a Wiki Ninja and .NET Developer – Santhakumar Munuswamy

Today’s interview is with… Santhakumar Munuswamy Here are some statistics about Santhakumar: 10 Wiki Articles 37 Wiki Edits 43 Wiki Comments Website: san2debug.net And here are some of Santhakumar’s great Wiki articles: Understanding the .NET Core in Windows Understanding the ASP.Net Core in Windows UWP: Understanding AppBar and Command Bar Introduction To HoloLens Understanding AutoSuggestBox…

4